Chuyên mục
Soạn văn 10

Soạn bài Bài viết số 6 ( Văn thuyết minh văn học)

I. Đề thuyết minh về tác phẩm văn học

Đề 1: Giới thiệu “Bài phú sông Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu
Đề 2: Giới thiệu “Chức phán sự đền Tản Viên”

* Gợi ý làm bài:
– Để làm một bài văn thuyết minh về tác phẩm văn học, trước hết cần:
+ Có kiến thức về tác phẩm cần thuyết minh
+ Nắm được nội dung cũng như những đặc sắc nghệ thuật của đối tượng thuyết minh.
+ Trình bày được vai trò, giá trị của tác phẩm văn học ấy đối với nền văn học Việt Nam nói chung.

* Hướng dẫn làm dàn ý của bài thuyết minh

Đề 1: Giới thiệu “Bài phú sống Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu.

1.    Mở bài: Giới thiệu chung về tác phẩm Phú sông Bạch Đằng ( có thể nêu năm sáng tác, nội dung chủ yếu của của tác phẩm)
2.    Thân bài: Giới thiệu chi tiết về tác phẩm
•    Hoàn cảnh sáng tác
•    Nội dung chủ yếu của tác phẩm
           + Ca ngợi vẻ đẹp của non sông gấm vóc
           + Tinh thần tự hào với chiến tích lẫy lừng của dân tộc
•    Đặc sắc nghệ thuật
•    Vai trò, vị trí của tác phẩm trong nền văn học trung đại Việt Nam.
3. Kết bài: Khái quát về đối tượng vừa thuyết minh bằng những nhận định hoặc tái khẳng định giá trị của tác phẩm.

Đề 2: Giới thiệu “Chức phán sự đền Tản Viên”

1.    Mở bài: Giới thiệu về tác phẩm Chức phán sự đền Tản Viên
2.    Thân bài: Trình bày những nội dung cơ bản của tác phẩm
•    Nhân vật chính: Ngô Tử Văn
•    Tình huống truyện: Ngô Tử Văn đốt đền thiêng
•    Diễn biến của câu chuyện: Tử Văn đốt đền-> Gặp viên Bách hộ họ Thôi-> Gặp thổ địa-> Gặp Diêm Vương -> Thắng kiện-> Trở về dương gian.
•    Nghệ thuật: Kết hợp giữa yếu tố tả thực và yếu tố li kì tạo ra sức hấp dẫn cho câu chuyện
3.    Kết bài: Khái quát vấn đề thuyết minh

II. Đề thuyết minh về một tác giả văn học

Đề 1: Giới thiệu tác giả Nguyễn Trãi

Đề 2: Giới thiệu với bạn đọc Việt Nam về tác giả của những bài thơ Hai- cư nổi tiếng của Ba- sô ( Nhật Bản)

* Gợi ý làm bài
– Đối với bài thuyết minh về các tác giả văn học cần chú ý những điểm sau:
+ Nắm vững kiến thức về tác giả văn học:
•    Tên tuổi
•    Quê quán
•    Đặc trưng thời đại tác gia sinh sống, liên hệ đặc điểm thời đại ấy đối với khuynh hướng sáng tác thơ văn.
+ Sự nghiệp sáng tác văn học, những khuynh hướng sáng tác chính
+ Vai trò của tác gia đối với nền văn học Việt Nam.

* Hướng dẫn lập dàn ý

Đề 1:

+ Mở bài: Giới thiệu về tác gia cần thuyết minh ( Có thể nêu tiểu sử hoặc nhận định, lời đánh giá của một nhà phê bình nào đó về tác gia Nguyễn Trãi).
+ Thân bài: Thuyết minh cụ thể về tác gia Nguyễn Trãi
•    Quê quán
•    Thời đại sinh sống -> Có ảnh hưởng gì đến khuynh hướng sáng tác văn học hay không
•    Các chặng đường văn học
•    Các tác phẩm tiêu biểu
•    Nội dung chủ đạo của các tác phẩm.
•    Đặc sắc nghệ thuật
•    Vai trò, vị trí của Nguyễn Trãi trong nền văn học dân tộc
+ Kết bài: Tổng kết những nội dung chính về tác gia Nguyễn Trãi ( có thể là vai trò, vị trí hoặc nói đến giá trị của các sản phẩm sáng tạo của tác gia này).

Đề 2:

+ Mở bài: Giới thiệu về tác gia Ba- sô cùng với thể loại văn học tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của ông- thơ Hai- cư.
+ Thân bài: Giới thiệu chi tiết
•    Tiểu sử
•    Sự nghiệp sáng tác
•    Các tác phẩm tiêu biểu
•    Đặc trưng của thơ Hai- cư
•    Những thành tựu trong sáng tác thơ Hai-cư của Ba- sô
+ Kết bài: Khẳng định giá trị nội dung, nghệ thuật của thơ Hai- cư. Từ đó xác định vai trò của Ba- sô đối với thể loại thơ Hai- cư.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *