Chuyên mục
Soạn văn 9

Soạn bài Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú

Soạn bài Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú lớp 9

1. Tìm các thành phần gọi đáp trong đoạn trích:

+ Thành phần gọi “Này”
+ Thành phần đáp “Vâng”
+ Quan hệ giữa người gọ và người đáp trong đoạn trích này chính là quan hệ trên- dưới.

2. Tìm thành phần gọi – đáp trong câu ca dao:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
–    Thành phần gọi đáp “Bầu ơi”
–    Lời gọi đáp hướng tới con người trong một đất nước nói chung. “Bầu”, “bí” ở đây đều chỉ những con người trong một đất nước, tuy rằng khác nhau về tiếng nói, về dân tộc nhưng đều sinh sống trên một lãnh thổ thì cần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

3+ 4. Tìm thành phần phụ chú trong đoạn trích:

a.  “..kể cả anh”
-> Bổ sung thêm cho “chúng tôi”, “mọi người”.
b. “ Các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt những người mẹ”
-> Bổ sung cho những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này.
c. “Những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ mới.
-> Bổ sung cho lớp trẻ hôm nay là ai trong tương lai
d.
+ “Có ai ngờ”
-> Thể hiện thái độ ngạc nhiên
   + “Thương người quá đi thôi”
-> Thể hiện tình cảm thương mến của người nói.

soan bai cac thanh phan biet lap

5. Viết đoạn văn ngắn có chứa thành phần phụ chú.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Trẻ em chính là thế hệ tương lai của đất nước”. Thật vậy, những người trẻ  thường là những người có khả năng nhạy bén, có thể nắm bắt mọi biến chuyển của xã hội, bằng tư duy nhạy bén và sáng tạo của mình, họ có thể đưa đất nước ngày càng phát triển, đưa Việt Nam có thể tự hào sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Để phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ, ngay từ bây giờ tôi và các bạn- những chủ nhân tương lai của đất nước hãy phấn đấu học tập, rèn luyện để có thể xứng đáng với vai trò, vị trí “chủ nhân tương lai”mà mọi người kì vọng.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *