Chuyên mục
Soạn văn 6

Soạn bài Chân tay tai mắt miệng lớp 6

Soạn bài Chân tay tai mắt miệng lớp 6.

I. Thể loại.
– Truyện ngụ ngôn: là thể loại văn xuối nó có ý nghĩa giáo dục sâu sắc tạo cho con người nền tảng và những bài học kinh nghiệm đáng quý trong cuộc sống này, cần có những câu chuyện như vậy để làm thức tỉnh những sai lệch của con người.

II. Tìm hiểu tác phẩm.

1. Vì sao cô mắt cậu chân cậu tay lại so bì với bác miệng.

–  Những người này đang so bì về lao động của cô mắt, cậu chân, cậu tay đang so bì vì mình luôn phải lao động vất vả ngược lại bác miệng thì lúc nào cũng chỉ hưởng thụ không phải làm gì hết.
– Ở đây tất cả đang so sánh về công việc mà mình phải làm nhưng điều vất vả đó chính là thành quả của sức lao động nhưng họ lại không hiểu và có những ganh tỵ không đáng có đối với bác miệng.
– Tất cả họ đều nghĩ rằng mình phải lao động vất vả: cô mắt luôn phải quan sát nhìn, câu chân đi lại vất vả, cậu tay thì làm việc liên tục để phục vụ cho bác miệng, còn riêng bác miệng thì là nơi để tiêu thụ mọi thứ họ làm ra để tạo ra tiền bạc của cải, thì bác miệng là người hưởng hết.
– Ở đây câu chuyện xoay quanh vấn đề đang ganh tỵ với bác miệng của cô mắt cậu chân, cậu tay.

2. Truyện đã mượn những bộ phận trên cơ thể con người để nói. Qua đó để lại bài học giáo dục cũng sâu sắc:

– Câu chuyện đã có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đến các thế hệ của con người, mỗi người đều phải lao động để có thể tồn tại và nó có mối quan hệ đặc biệt với nhau, nhưng ở đây cô mắt cậu chân cậu tay chưa hiểu được điều đó.
– Truyện nói về các bộ phận trên cơ thế để qua đó nói về mối quan hệ gắn bó với nhau, mỗi bộ phận đều góp phần làm nên một con người hay một xã hội hoàn chỉnh.
– Như trong câu chuyện cậu tay làm việc lao động để kiếm ra tiền bạc của cải đê nuôi sống bác miệng, cậu chân, cô mắt… tất cả đều có mỗi quan hệ với nhau, không thể tách rời một bộ phận nào hết.
– Trong những sai lầm mà cô mắt cậu chân cậu tay mắc phải là một điều có ý nghĩa thức tỉnh lớn, khi họ quyết định không làm việc để phục vụ cho bác miệng nữa thì họ trở lên ê ẩm, tay thì mất hết sức lực.
– Nhờ có bác tay đã giảng giải và chỉ ra sai lầm cho họ vậy nên họ đã quyết định lao động trở lại và biết gắn bó với nhau hơn, ở đây câu chuyện đã có ý nghĩa giáo dục to lớn đến tất cả mọi người.
– Qua đó mà mỗi bộ phận này đều gắn bó đoàn kết với nhau không thiếu đi một bộ phận nào hết, họ cùng nhau xây dựng để tạo nên một con người hoàn chỉnh và cũng có ý nghĩa rất sâu sắc.
– Câu chuyện đã giáo dục chúng ta nên biết trách nhiệm với cả một tập thể lớn không đến ganh tỵ và so bì bởi mỗi người đều có trách nhiệm và nhiệm vụ riêng góp phần tạo nên một tập thể vững mạnh.

3. Ý nghĩa:

– Mỗi cá nhân chúng ta đều góp phần tạo nên một tập thể lớn vững mạnh vì vậy cần phải có trách nhiệm xây dựng tốt mọi điều không nên đố kị.
– Câu chuyện có ý nghĩa giáo dục và thức tỉnh con người chúng ta cần học hỏi những điều đó để tránh mắc những sai lầm không đáng có.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *