Chuyên mục
Soạn văn 6

Soạn bài Cụm danh từ lớp 6

Soạn bài Cụm danh từ lớp 6

1. Khái niệm.

a. Các từ đứng trước các danh từ như hai vợ chồng, một túp lều có ý nghĩa trung tâm là dẫn dắt để biết chính xác về thông tin. Ở đây từ hai trước từ vợ chồng để nhấn mạnh số lượng là có hai vợ chồng, từ một túp lều nhấn mạnh ở đây có một túp lều.

Khi có các từ đứng trước các danh từ đó có ý nghĩa như là bổ sung thêm thông tin và nhấn mạnh về yếu tố trung tâm trong bài.

b. Các từ đứng sau các danh từ như xưa (ngày xưa) và ông lão đánh cá, nát trên bờ biển, có ý nghĩa rất quan trọng đối với danh từ trung tâm đứng trước nó ví dụ như xưa thì người viết sẽ dùng những từ ngữ khác để nhấn mạnh về ý nghĩa trung tâm của câu nói.

– Nó vừa có tác dụng làm rõ nghĩa của câu đó vừa có ý nghĩa cụ thể hóa câu đó thành những phần hoàn chỉnh và có ý nghĩa đặc biệt.

c. Trong hai ví dụ trên cụm danh từ là ngày xưa, hai vợ chồng ông lão đánh cá, một túp lều..vậy cụm dành từ là: những từ có ý nghĩa bổ sung làm rõ nghĩa hoặc cụ thể hóa câu đó thành những câu mang một ý nghĩa hoàn chỉnh và nó có tác dụng rất lớn đến việc bổ sung nghĩa cho câu.

d. Ý nghĩa của các cụm danh từ sau:

Tú lều và một túp lều: Có ý nghĩa giống nhau nhưng cụm danh từ túp lều mang ý nghĩa chung chung, còn cụm một túp lều mang ý nghĩa được cụ thể hóa hơn nói về số lượng là có một túp lều.
Một túp lều và một túp lều nát: Ý nghĩa của từ một túp lều sẽ được hiểu theo nghĩa rộng hơn một túp lều nát, ở đây cụm từ một túp lều nát đã được cụ thể để nói về một túp lều có tính chất bên ngoài là rách và nát, còn như một túp lều nó mang nghĩa mở rộng người đọc có thể hình dung ra đó là túp lều như thế nào cho phù hợp với ngữ cảnh là được.
– Một túp lêu nát và một túp lều nát trên biển lại có ý nghĩa khác nhau: Ở đây cụm từ một túp lều nát trên biển đã được cụ thể hóa ở mức về địa điểm ở đây người đọc có thể hình dung ra chiếc lều đó vừa nát và nó nằm ở bờ biển.

d. Cho danh từ học sinh cụ thể thành cụm danh từ.

– Một học sinh giỏi của lớp 6 A.
– Nhiều học sinh trong một lớp không học bài cũ trước khi tới lớp.

2. Cấu tạo của cụm danh từ.

– Cụm danh từ ở đây là ba con trâu đực, làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu ấy, chín con…

– Các từ ngữ phụ thuộc đứng trước và đứng sau danh từ trung tâm đó là : ba, đực, ba nếp, ấy…

– Các từ ngữ phụ thuộc vừa liệt kê thành từng loại: Ở đây các từ đứng trước danh từ trung tâm như  ba con, chín con… là từ bổ sung thêm về mặt ý nghĩa, tăng ý nghĩa cho câu và giới thiệu những hiểu biết và số lượng trong câu.

– Các từ sau danh từ trung tâm: ấy, đực đây là từ chỉ tính chất và đặc điểm của sự vật được nêu ra trong câu, câu này có ý nghĩa nhấn mạnh thêm cho nội dung của câu nói.

– Điền các cụm danh từ vừa tìm được vào trong câu: Tất cả những em học sinh chăm ngoan ấy:
Phần trước là tất cả những em, phần trung tâm học sinh, bổ sung phần sau là chăm ngoan ấy.
Các cụm danh từ làng ấy, chín con, năm sau, cả làng có ý nghĩa nhấn mạnh thêm cho câu để nổi bật thêm về mặt ý nghĩa, và bổ sung về mặt số lượng cung cấp thông tin cho câu đó.

Luyện tập.

1. Tìm cụm danh từ: một người chồng thật xứng đáng, một lưỡi búa của cha để lại, một con yêu tinh ở trên núi…
Trong các cụm danh từ trên: từ người chồng, lưỡi búa, con yêu tinh là cụm danh từ trung tâm còn một là từ bổ sung ở phía đằng trước cung cấp về số lượng…

2. Các từ vừa tìm được sắp xếp theo mô hình cụm danh từ:
Phụ trước là một, trung tâm là người chồng, lưỡi búa, con yêu tinh, phía sau là thật xứng đáng, cha để lại, trên núi..

3. Tìm phụ ngữ cho bài sau: ấy, vừa rồi, cũ..

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *