Chuyên mục
Soạn văn 10

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia của Thân Nhân Trung

1. Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước như thế nào?

Trong tác phẩm “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, tác giả Thân Nhân Trung đã chỉ ra tầm quan trọng của hiền tài đối với sự tồn vong, suy thịnh của một đất nước. Để hiểu hơn về vai trò của hiền tài thì trước hết chúng ta phải nhận thức được thế nào là hiền tài.

 + “Hiền tài” là cách gọi những con người có đức độ, tài cao, là những con người tài giỏi mang sức lực, tài năng của mình ra để cống hiến, phục vụ cho đất nước.
+ “Nguyên khí” là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn cũng như quyết định trực tiếp đến sự phát triển của con người trong một quốc gia.
+ Những người hiền tài chính là nguyên khí duy trì sự tồn tại cũng như phát triển của một đất nước, quyết định sự hưng thịnh, suy vong của đất nước ấy.
+ Trong lịch sử của xã hội phong kiến Việt Nam xưa, người hiền tài được coi trọng và đề cao, thể hiện qua việc phong tước vị, cấp bậc, ghi tên trên bảng vàng…

2. Ý nghĩa của việc khắc bia, ghi tên đối với đương thời và các thế hệ sau.

Cách thể hiện sự tôn trọng, ghi nhớ công lao của các bậc hiền tài khi xưa thường được thể hiện qua việc khắc tên trên bảng vàng. Bởi:

+ Đây là cách một triều đại, cũng như những người dân khuyến khích những con người tài năng, đức độ dốc sức phục vụ cho sự phát triển của triều đình, đất nước.
+ Đây còn là cách ngăn ngừa cái ác, cái xấu, kẻ ác lấy đó làm điều răn, người thiện thì lấy đó làm động lực để mà cố gắng
+ Ghi nhớ công lao của những người hiền tài đối với đất nước, để cho thế hệ đi sau thấy được những tấm gương tiêu biểu mà nỗ lực, cố gắng.

3. Theo anh (chị) bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì?

Bài học lịch sử có thể rút ra từ việc ghi tên tiến sĩ trên những tấm bia là:

+ Khẳng định vai trò của hiền tài “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” vì vậy ở thời đại nào cũng cần coi trọng hiền tài, lấy đó làm động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
+ Từ vai trò quan trọng của hiền tài, nó chi phối trực tiếp đến sự tồn vong, sống còn của một quốc gia, đất nước. Tác giả đã chứng minh bằng một thực tiễn lịch sử, thời đại vua Lê Thánh Tông biết coi trọng hiền tài nên đã tạo ra một thời đại hưng thịnh bậc nhất trong xã hội phong kiến của nước ta.
+ Thấm nhuần quan điểm của nhà nước, đào tạo con người là nhiệm vụ hàng đầu, trọng dụng nhân tài chính là một chiến lược quan trọng trong phát triển đất nước.
+ Liên hệ với thực tiễn ngày nay ta thấy nước ta vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy chính sách coi trọng hiền tài, thể hiện qua các lễ vinh danh thủ khoa, những người có đóng góp lớn cho đất nước.

4. Lập sơ đồ kết cấu của bài văn bia

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *