Chuyên mục
Soạn văn 9

Soạn bài Hợp đồng lớp 9

Soạn bài Hợp đồng lớp 9

I. Đặc điểm của hợp đồng.

1+2:
a. Trong cuộc sống của chúng ta rất cần có những hợp đồng, bởi đó là những văn bản pháp lí, có thể đảm bảo trách nhiệm cũng như quyền lợi của các bên hợp tác, cùng thực hiện một số công việc nào đó.
b. Hợp đồng ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.
c. Hợp đồng cần đạt những yêu cầu sau:
_ Đảm bảo kết cấu ba phần
_ Đảm bảo tính pháp lí
_ Ngôn ngữ chính xác, ngắn gọn.

II. Cách làm hợp đồng

1.  Phần mở đầu của hợp đồng bao gồm các mục sau:
•    Quốc hiệu và tiêu ngữ
•    Tên hợp đồng
•    Thời gian, địa điểm
•    Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.
•   
2. Phần nội dung của hợp đồng ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất như:

+ Quyền
+Nghĩa vụ các bên
+ Cách thức xử lí vi phạm

-> Cách ghi những nội dung trong hợp đồng cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, rõ ràng mạch lạc.

3. Phần kết thúc gồm những mục sau:

+ Chức vụ
+ Chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng
+ Xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên ( nếu có).

4.Lời văn của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

III. Luyện tập
1. Những tình huống cần viết hợp đồng

b. Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán.
c. Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.
e. Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

2. Hợp đồng thuê nhà
                                           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                   HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Các mục lớn phần nội dung gồm:
+ Thời gian
+ Địa điểm
+ Các bên tham gia
+ Nội dung hợp đồng
+ Chữ kí hai bên.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *