Chuyên mục
Soạn văn 10

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

I.    Kiến thức cơ bản

1.    Bộ phận chủ yếu của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX

–    Văn học giai đoạn này với sự ảnh hưởng của hoàn cảnh lịch sử mà xuất hiện hai bộ phận văn học chính
•    Văn học chữ Hán
•    Văn học chữ Nôm
->    Cả hai bộ phận văn học này đều phát triển dựa trên cơ sở văn tự của người Hán, đều phản ánh những vấn đề đời sống xã hội tâm tư và tình cảm con người, có những thành tựu vô cùng rực rỡ trên những thể loại phong phú
->    Tuy nhiên văn học chữ Hán thì gồm cả truyện và thơ có nghĩa là nhiều thể loại hơn văn chữ Nôm, văn học chữ Nôm chỉ có thơ. Văn học chữ hán ra đời sớm hơn văn học chữ Nôm

2.    Các giai đoạn văn học Việt Nam thế kỉ X đến thế kỉ XIX

–    Có 4 giai đoạn chính
•    Giai đoạn từ thế kỉ X- XV
•    Giai đoạn từ thế kỉ XV – XVII
->    Hai giai đoạn này nội dung thường là văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí mang cảm hứng yêu nước. Thể loại được tiếp thu từ các thể loại văn học Trung Quốc
•    Giai đoạn từ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX
•    Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX
->    Hai giai đoạn này văn học bắt đầu có sự phân biệt với sử và triết. Nó gắn liền với cuộc sống của con người hơn. Mang cảm hứng nhân văn, cảm hứng về con người. Thời kì này văn học chữ Nôm và văn học dân tộc phát triển mạnh mẽ

3.    Nội dung chính của văn học thời kì này

–    Mang chủ nghĩa yêu nước: thể hiện qua các bài nam quốc sơn hà, chiếu rời đô, hịch tướng sĩ, thuật hoài…
–    Chủ nghĩa nhân đạo: chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều, Bánh trôi nước
–    Chủ nghĩa thế sự: chuyện cũ trong phủ chúa trịnh…

4.    Nghê thuật

–    Nghệ thuật thời kì mang tính quy phạm và phá vỡ tính quy phạm, khuynh hướng trang nhã và khuynh hướng bình dị. Đồng thời tiếp thu dân tộc hóa văn học nước ngoài.

II.    Tổng kết

–    Văn học trung đại Việt Nam thời kì này đã đạt tới những thành công rực rỡ về nội dung cũng như nghệ thuật. Tất cả những áng văn mang nội dung yêu nước, cảm hứng con người cũng như thế sự đã phản ánh một cách đầy đủ đời sống nhân dân và xã hội nước ta những năm ấy. Nghệ thuật ngày càng phát triển, sự dân tộc hóa văn học nước ngoài thể hiện tinh thần dân tộc của nhân dân ta.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *