Chuyên mục
Soạn văn 9

Soạn bài Liên kết câu và đoạn văn lớp 9

Soan bai lien ket cau va doan van – Đề bài: Soạn bài Liên kết câu và đoạn văn lớp 9.

I. Khái niệm liên kết.
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
1. Đoạn văn trên bàn về vấn đề người nghệ sĩ truyền tải vào tác phẩm những tư tưởng, tình cảm chủ quan của mình.

– Chủ đề này là một bộ phận nhỏ, gắn liền với chủ đề chung của văn bản “Tiếng nói văn nghệ”, góp phần làm nổi bật lên chủ đề chính của văn bản.

2. Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn:

+ Câu 1: Chất liệu của tác phẩm nghệ thuật là thực tại đời sống.
+ Câu 2: Người nghệ sĩ sáng tạo ra những điều mới mẻ cho tác phẩm của mình.
+ Câu 3: Người nghệ sĩ gửi vào tác phẩm những lời tâm sự, những quan niệm của mình về cuộc sống.
 Cả ba nội dung ở ba câu đều góp phần làm nổi bật lên chủ đề của đoạn văn, thứ tự sắp xếp của tác giả cũng vô cùng đặc biệt, đó là đi từ phạm vi rộng đến phạm vi hẹp, đi từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể.

3. Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng những biện pháp liên kết câu và liên kết đoạn văn. Cụ thể như sau:

+ “Nhưng nghệ sĩ” là nội dung được bổ sung cho câu trước đó.
+ Từ “anh” thay thế cho nghệ sĩ ở đầu câu, tạo sự liên kết giữa hai câu văn.

soan bai lien ket cau va doan van


II. Luyện tập
1. Chủ đề của đoạn văn là những cái mạnh, cái yếu trong tính cách, nếp sống của con người Việt Nam.

_ Nội dung của các đoạn văn đều nhằm chứng minh cho luận điểm của đoạn văn, phát triển cũng như phân tích những điểm mạnh, điểm yếu thành những hệ thống rõ ràng.

2. Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết như:

+ Phép nối
+ Phép lặp
+ Phép thế

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *