Chuyên mục
Soạn văn 6

Soạn bài Lời văn đoạn văn tự sự lớp 6

Soạn bài Lời văn đoạn văn tự sự lớp 6
I. Lời văn, đoạn tự sự
1. Lời văn giới thiệu nhân vật

Trả lời câu hỏi:

–  Các câu trong đoạn văn đã giới thiệu được những nhân vật: Hùng Vương, Mị Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh. Giới thiệu được mối quan hệ của các nhân vật như: quan hệ cha con giữa Hùng Vương và Mị Nương, giới thiệu hai nhân vật lịch sử Sơn Tinh, Thủy Tinh hai người đều có những tài phép kì lạ. Mị Nương người đẹp như hoa, tính nết hiền rịu. Do Vua Hùng muốn kén rể cho con một người chồng thật xứng đáng . Và hành động hai chàng trai cùng đến cầu hôn.

– Trong các câu văn giới thiệu trên có các từ: là, có và có cách kể của ngôi thứ ba: người ta gọi chàng là…


2. Lời văn kể sự việc
Trả lời câu hỏi:

+ Đoạn (1) biểu đạt ý như sau: Vua Hùng rất yêu quý con gái là Mị Nương của mình vì thế nên vua cha quyết định muốn tìm cho con gái yêu quý của mình một người chồng thật xứng đáng.
+ Đoạn (2) biểu đạt ý như sau: Sự tài giỏi ngang sức, ngang tài của Sơn Tinh và Thủy Tinh.
+ Đoạn (3) biểu đạt ý như sau: Sự giận giữ và tấn công quyết liệt của Thủy Tinh.


– Câu chủ đề là những câu biểu thị được ý chính của đoạn văn ấy.

+ Đoạn (1) câu chủ đề là: “ Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén chọn cho con một người chồng thật xứng đáng”.
+ Đoạn (2) câu chủ đề là: “Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn”.
+ Đoạn (3) câu chủ đề là: “Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương”.


– Để dẫn ý chính ấy, người kể đã dẫn dắt từng bước bằng cách kể các ý phụ:

+ Đoạn (1) các ý phụ được dẫn dắt như: Vua Hùng có con gái tên Mị Nương – nàng đẹp như hoa, tính nết hiền dịu – vua rất yêu thương nàng – muốn kén rể cho nàng.
+ Đoạn (2), (3) được viết theo cách diễn dịch đặt chủ đề trước rồi triển khai các ý phụ nhằm làm rõ ý chính.
– Các ý chính và ý phụ ở mỗi đoạn văn có mối liên hệ chặt chẽ và khăng khít với nhau, bổ trợ làm rõ ý cho nhau.

– Viết một đoạn văn:

Tuệ Tĩnh là một danh y vừa nổi tiếng về tài năng vừa nổi tiếng về y đức chữa trị bệnh. Khắp nơi gần xa hễ bị ốm đau, thương tích gì đều tìm đến ông. Một hôm, có nhà quý tộc trong vùng cho con đến mời Tuệ Tĩnh vòa tư dinh để xem bệnh đau lung cho mình. Ông sắp đi thì bất ngờ có hai vợ chồng người nông dân khiêng đứa con bị ngã gãy đùi đến, mếu máo xin ông chạy chữa. Tuệ Tĩnh liền xem mạch cho cậu bé rồi bảo anh con nhà quý tộc này về bẩm lại rằng ông phải chữ trị cho cậu bé này trước, vì chú nguy hơn, để chậm tất có hại, ông sẽ đến đằng dinh sau. Hàng động ấy của ông đã minh chứng ông là người rất công minh, Tuệ Tĩnh thấy ai có bệnh nặng thì lo chữa trước cho người đó, không kể người bệnh đó có địa vị như thế nào, giàu hay nghèo.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *