Chuyên mục
Soạn văn 8

Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu văn lớp 8

Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu văn lớp 8.


I, Nhận xét chung

Có thể thay đổi trật tự từ trong câu in đậm như sau:
“ Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất”
“Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ”
“ Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất”

Tác giả chọn trật tự từ như trong đoạn trích bởi vì nó tạo sự liên kết giữa câu trước và câu sau, đồng thời nhấn mạnh hành động ngang ngược của tên cai lệ

Trật tự từ khác:
“ Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất”
Nhận xét: bằng sự thay đổi trật tự từ, mỗi cách mang lại hiệu quả diễn đạt khác nhau

II, Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ.

a) Trật tự từ  trong câu in đậm nhằm nhấn mạnh hành động hung hãn, bạo lực của tên cai lệ “giật phắt cái thừng” rồi mới “chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu”.
Tính từ “xám mặt” được đặt lên đầu nhằm làm nổi bật vẻ mặt lo lắng, sợ sệt của chị Dậu, sau đó “chạy đến đỡ lấy tay hắn”
b) Trật từ từ ở cụm từ thứ nhất thể hiện thứ bậc cao- thấp đó là cai lệ- người nhà lí trưởng, lần lượt theo thứ tự cầm “roi song, tay thước và dây thừng”.

soan bai lua chon trat tu trong cau

2. Tác dụng của cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phân câu in đậm ở ví dụ (a) hay hơn so với các ví dụ còn lại, bởi nó thể hiện được ý nghĩa phạm vi của tre đồng thời cách sắp xếp như vậy tạo nên nhịp điệu cũng như âm vang cho câu văn.

3. Tác dụng của cách sắp xếp trật tự từ trong câu:

Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm (như thứ bậc quan trọng của sự vật, thứ tự trước sau của hoạt động, trình tự quan sát của người nói,…)

Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng
Liên kết câu với những câu khác trong văn bản
Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm và lời nói

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *