Chuyên mục
Soạn văn 8

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

Mục đích viết văn bản tường trình: nhằm trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.

Điểm giống và khác nhau giữa văn bản tường trình và văn bản thông báo:
Giống nhau: đều là những văn bản thuộc loại hành chính, đều có nơi gửi (hoặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhận)

Khác nhau:
Nội dung thông báo là nhằm truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, đoàn thể, người tổ chức báo cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể, hoặc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia.

Nội dung tường trình là nhằm để trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần phải xem xét. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc. người nhận tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *