Chuyên mục
Soạn văn 11

Soạn bài Luyện tập về lập luận phân tích lớp 11

1. Viết đoạn văn bàn về được mất ở đời.

– Trong cuộc sống của mỗi chúng ta luôn luôn tồn tại vấn đề được và mất, vấn đề đó luôn được quan tâm và chú ý sâu sắc nó ảnh hưởng tới quá trình sống của con người.

Một điều mà ai cũng đều quan tâm đó là được nhưng trong cuộc sống này không hẳn lúc nào chúng ta cũng chỉ nhận mà cũng bị mất đi, hai điều này nó tồn tại vô thức trong con người.

Chúng ta cho đi tình yêu thương là chúng ta đã nhân được tình yêu thương lại của họ, nó tồn tại song song như một chỉnh thể và có một mối quan tâm sâu sắc.Hai vấn đề được và mất nó tồn tại song song đôi khi nó cũng diễn ra đồng thời.

Con người luôn luôn chỉ muốn được về bản thân mình nhưng bên cạnh đó những vấn đề đó luôn bao vay và vay quanh, vấn đề đó luôn luôn xuất hiện và trở thành vấn đề đáng quan tâm. Trong cuộc sống ngày nay con người luôn mong muốn có một vấn đề.

Nhưng con người thì không nghỉ rằng là khi mất đi có khi con người sẽ nhận được nhiều hơn, khi mất đi một điều gì đó con người sẽ coi đó là động lực để phấn đấu, và có khi những điều người ta nhận được sẽ là những kinh nghiệm và kiến thức họ học được sau những lần mất mát đó.

Cuộc sống không thẳng tắp mà nó như những vết gai nó luôn bao chưa cả những thử thách và cả những khó khăn. Con người phải cố gắng vượt qua, nên cho đi những tình cảm thắm sâu nên cho những tình cảm đó là những tình cảm ta cho đi những thứ ta nhận được sẽ nhiều hơn gấp nhiều lần.

Khi chúng ta dồn công bỏ thời gian để cố có những thứ gì đó thì nên cho đi những thứ mà mình có.Chúng ta nên cho đi thì mới nhận được những thứ tình cảm nhất định và những kinh nghiệm quý báu của cuộc đời.

Trong cuốc ống chúng ta cần cho đi và vấn đề được mất trong cuộc sống nó luôn tồn tại và trở thành một quy luật sống trong cuộc sống.

2: Viết đoạn văn bàn về tự ti, tự phụ và tự trọng:

Trong cuộc sống vấn đề tự ti, tự phụ và tự trọng luôn luôn tồn tại và  xuất hiện trong cuộc sống nó luôn bao vay xung quanh con người Việt Nam, vấn đề tự ti là những vấn đề nghiêm trọng mà xuất hiện ngày càng nhiều, tự phụ là vấn đề cũng được quan tâm trong xã hội đó là những vấn đề hạn chế của tập thể, tự trong là một phẩm chất của con người.

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta tự ti là một sự hạn chế trong cuộc sống tập thể không hòa hợp với mọi người, luôn có những hạn chế với cả một tập thể lớn, tự ti không dám đối mặt với những điều to lớn trong xã hội, thường thấy rằng điều đó rất lớn mình không thể làm được, đây là những hạn chế của cá nhân và cần phải sửa đổi.

Tự phụ là hay phụ thuộc vào những điều gì đó một cách quan tâm hoặc một tập thể lớn không dám bản thân làm một điều gì đó, trong cuộc sống có rất nhiều những vấn đề khó khăn và chỉ muốn người khác làm hộ mà không dám tự mình mà luôn muốn phụ thuộc vào người khác.

Tự trọng là một vấn đề quan trọng đây là một phẩm chất của con người, điều này là một phẩm chất tốt nó giúp con người phát triển những vấn đề của tương lai có những kiến thức quan trọng hơn chúng ta cần có lòng tự trọng.

Ba điều trên đều là những vấn đề xuất hiện trong cuộc sống nó xuất hiện thường trực và đan xen vào cuộc sống của con người, chúng ta nên chọn những điều tốt đẹp và có lợi cho sự phát triển của bản thân mình. Chúng ta nên xây dựng lòng tự trọng và phát triển bản thân một cách toàn diện và nó giúp con người phát triển một cách toàn diện.

3. Phân tích mối quan hệ giữa bộ phận và toàn thể.

Trong những cái tổng thể, cái bộ phận nó luôn có mối quan hệ với nhau, nó có tác động sâu rộng với nhau hai cái này có quan hệ gần gũi và có tác động rất đậm sâu tới những yếu tố đó, cái bộ phận nằm trong cái bộ phận, cái bộ phận luôn nằm trong cái tổng thể và cái tổng thể chi phối và có tác động ngược lại đối với cái tổng thể và cái toàn bộ.

Trong cái toàn thể nó bao gồm những cái bộ phận và cái toàn thể nó bao gồm và chi phối sâu sắc tới cái bộ phận, cái bộ phận là nhưng phần nhỏ bé, cái nhỏ bé đó nằm trong cái lớn và nó luôn bị cái lớn chi phối, hai cái này có mối quan hệ khăng khít với nhau.

Xã hội luôn tồn tại những vấn đề giữa bộ phận và toàn thể, toàn thể nó nằm trong cái rộng lớn và nó bao trùm lên toàn bộ những bộ phận, cái toàn thể cũng được coi là một cá nhân con người ở cá nhân thì nằm trong cả một tập thể lớn, cá nhân không nằm ngoài tập thể làm việc và phát triển trong môi trường nhóm trong sự phát triển của tập thể.

Tập thể và cá nhân cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nó không nằm ngoài nhau, nhưng cá nhân thì không nằm ngoài tập thể bởi cá nhân không thể làm được hết tất cả mọi việc nó cũng cần đến sự giúp đỡ của cả một cộng đồng và cả một tập thể lớn, mỗi chúng ta đều phải học tập và phát triển bản thân trong môi trường nhóm, nó không tách rời với tập thể cá nhân luôn phát triển trong tập thể.

Con người luôn phải tự kiểm soát và phát triển bản thân, nhờ đó mà con người cần phải thay đổi mà không có sự thay đổi và nó cũng bị phát triển lên trên đó.

Cá nhân cần phải đoàn kết với tập thể và phát triển bản thân nhờ một tập thể lớn, và phát triển dựa trên những kĩ năng và kinh nghiệm được học hỏi.

Mỗi cá nhân đều phải gắn bó và có trách nhiệm với mỗi một tập thể lớn, chúng ta không thể phát triển tách rời với tập thể được, chúng ta luôn phải đoàn kết gắn bó với một tập thể và có thể học hỏi những kinh nghiệm đó.

Mỗi cá nhân không thể tách rời một tập thể được vì vậy chúng ta cần phát triển bản thân và trau dồi thêm cho mình kiến thức, kiến thức là nhờ vào những kinh nghiệm chúng ta đã gắn bó và trau dồi nó.

Mỗi một tập thể cũng đều phải gắn bó với từng cá nhân với nhau, qua  đó mỗi người sẽ tự cho mình những giới hạn và nghĩa vụ phải thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả những công việc đã được giao phó, mỗi người là một tập gương có như vậy mới tạo nên một tập thể vững mạnh và không ngừng phát triển.

Mỗi quan hệ giữa cá nhân và tập thể là một mối quan hệ gắn bó và gần gũi qua đó chúng ta nên học hỏi và cần phải đoàn kết có như vậy chúng ta mới góp phần tạo nên một tập thể vững mạnh.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *