Chuyên mục
Soạn văn 10

Soạn bài Luyện tập về liên kết trong văn bản (tiếp theo)

1. Nếu bỏ đi câu thứ bốn trong câu thơ sau thì ý nghĩa của văn bản thay đổi như thế nào?

“ Mừng ông nay mới đẻ con trai
Thật giống con nhà chẳng giống ai
Mong cho chóng lớn mà ăn cướp
Cướp hết khôi nguyên kẻo nữa hoài”
-> Các câu trong bài thơ đều có mối liên hệ chặt chẽ, có tác dụng hỗ trợ, bổ sung về nghĩa cho nhau. Vì vậy mà nếu thêm vào hoặc bớt đi một trong bốn câu thơ thì ý nghĩa của đoạn thơ sẽ hoàn toàn thay đổi.
_ Trong đoạn thơ này, nếu như ta bỏ câu thứ 4 “Cướp hết khôi nguyên kẻo nữa hoài” thì bài thơ đang mang ý nghĩa lời chúc phúc sẽ chuyển thành một lời nói đầy ác ý, có tính chất nguyền rủa đối với đứa nhỏ.

2. Trong các đoạn trích dưới đây, những phương tiện liên kết và phép liên kết nào được sử dụng?

a. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.
                                                                                                ( Hồ Chí Minh)
b. Thế nào là nhân? Cả đạo nho xoay quanh chữ nhân là tình người, khác với thú vật. Nhân là tình người, nối kết người này với người khác…
                                                                                        ( Nguyễn Khắc Việt)

c. Nho giáo ảnh hưởng tới văn học (kể cả văn học Việt Nam) với tư cách là một học thuyết tức là một hệ thống các quan điểm về thế giới, về xã hội, về con người, về lí tưởng…cho nên cũng có một cách quan niệm văn học riêng. Với quan niệm đó, người ta hiểu thực chất văn học là gì, những cái gì xếp vào văn học, thế nào là văn chương. Theo quan niệm của Nho giáo, văn học có nguồn gốc linh thiêng, một chức năng xã hội cao cả.
                                                                                       ( Trần Đình Hượu)
d. Anh cứ hát. Hết sức hát. Gò ngực mà hát. Há miệng to mà hát. Hát như con cuốc kêu thương.
                                                                                       ( Nguyễn Công Hoan)
đ. Khi người ta được yên ấm trong một căn nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình,thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn mình. Chúng tôi đương ở vào cái tâm tình tốt đẹp ấy, thì bông nhiên anh tôi sẽ thích tay vào tôi bảo im rồi khẽ nói:
_ Có nghe thấy gì không?
                                                                                                ( Thạch Lam)

a. Phép thế “đó”
b. Phép lặp “nhân”
c. Phép thế “Quan niệm đó của Nho giáo”
d. Phép lặp “hát”
đ. Phép lặp “cái tâm tình tốt đẹp ấy.

3. Chỉ ra và điền vào bảng những từ ngữ có tác dụng chỉ hướng liên kết ở các câu dưới đây.

– Nam thích đá bóng
– Bình cũng thích
– Hôm qua, trời mưa
– Hôm nay vẫn mưa
– Nam đi học. Còn Bình đi đâu?
– Sau đây, tôi sẽ nói rõ hơn về khái niệm nghệ thuật

+ Từ ngữ có tác dụng liên kết câu nói sau với câu nói trước là:
•    “cũng”
•    “vẫn”
•    “còn”
•    “đó”
+ Từ ngữ có tác dụng liên kết câu trước với câu sau:
•    “như sau”
•    “sau đây”

4. Sắp xếp các câu theo trình tự hợp lí để tạo thành một đoạn văn và giải thích cách sắp xếp ấy.

Trình tự có thể sắp xếp :
(2) Kể cũng lạ, con người từ khi sinh ra, chào đời bằng tiếng khóc chứ không phải tiếng cười.
(4) Rồi khi sinh ra đến khi từ giã cõi trần gian còn boa nhiêu điều để khóc, phải khóc.
(5) Khóc vì đau khổ, oan ức, buồn tủi, giận hờn, thương cảm, trái ngang và lại cả vì sung sướng, hạnh phúc.
(3) Vậy thì xem ra tiếng khóc không phải ít cung bậc và càng không ít ý nghĩa so với tiếng cười
(1) Những tại sao dân gian chỉ toàn sáng tạo ra truyện tiếu lâm để gây cười mà không tạo ra truyện tiếu lâm để gây khóc.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *