Chuyên mục
Soạn văn 9

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng

I. Ôn tập phần lí thuyết.
1. Mục đích của hợp đồng là ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.
2. Các loại văn bản có tính chất pháp lí là:
+ Biên bản
+ Hợp đồng

3. Một văn bản hợp đồng thì cần có 3 mục:

+ Phần mở đầu:
•    Quốc hiệu và tiêu ngữ
•    Tên hợp đồng
•    Thời gian, địa điểm
•    Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng
+ Phần nội dung
+ Phần kết thúc:
•    Chức vụ, chữ kí, họ tên đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng
•    Xác nhận bằng dấu cơ quan của hai bên ( nếu có)

4. Yêu cầu về cách hành văn: Ngôn ngữ trong hợp đồng phải ngắn gọn, cụ thể, sáng rõ. Số liệu phải chân thực, cụ thể.

II. Luyện tập
1. Chọn cách diễn đạt phù hợp.

a. (1)_ Hợp đồng này có giá trị từ ngày…tháng…năm…đến hết ngày…tháng…năm…
b.  (2) Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ.
c. (2) Bên A không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận.
d. (2) Bên A có trách nhiệm đảm bảo số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thỏa thuận với bên B.

2. Viết hợp đồng cho thuê xe đạp.

Gợi ý làm bài:

+Thêm phần tiêu ngữ
+ Tên hợp đồng: HỢP ĐỒNG THUÊ XE
+ Thời gian địa điểm cho thuê
+ Làm theo lần lượt những dữ liệu đã cho sẵn trong SGK.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *