Chuyên mục
Soạn văn 10

Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng việt

1. Ngữ âm và chữ viết

a. Hãy phát hiện lỗi chữ viết (chính tả) và chữa lại cho đúng

– Không giặc quần áo ở đây
– Khi sân trường khô dáo, chúng em chơi đá cầu và đánh bi
-Tôi không có tiền lẽ, anh làm on đôi cho tôi

b. Đọc đoạn hội thoại giữa một người cháu ở thành phố với một người bác ở nông thôn ra chơi và phân tích sự khác biệt của những từ phát âm theo giọng địa phương so với những từ tương ứng trong ngôn ngữ toàn dân ( Hội thoại SGK).

* Những lỗi ngữ âm và chữ viết là:
_ “giặc”
-> Sửa: Không giặt quần áo ở đây
_ “dáo”, “câu”
-> Sửa: Khi sân trường khô ráo, chúng em chơi đá cầu hoặc đánh bi
_ “lẽ”, “on”, “đỗi”
-> Sửa: Tôi không có tiền lẻ, anh làm ơn đổi cho tôi.

* Vì người bác trong đoạn hội thoại phát âm theo giọng địa phương nên có một số từ ngữ nói lệch chuẩn. Chẳng hạn như:
+ Dưng mờ -> Nhưng mà
+ Bâu-> bảo
+ Mờ -> Mà

2. Bài tập về từ ngữ

a. Hãy phát hiện và chữa lối về từ ngữ trong các câu sau:

– Khi ra pháp trường, anh vẫn hiên ngang đến phút chót lọt.
– Những học sinh trong trường sẽ hiểu sai các vần đề mà thầy giáo truyền tụng.
– Số người mắc và chết các bệnh truyền nhiễm đã giảm dần
– Những bệnh nhân không cần mổ mắt được khoa dược tích cực pha chế, điều trị bằng những thứ thuốc tra mắt đặc biệt.

b. Lựa chọn những câu dùng từ đúng:

– Anh ấy có một yếu điểm: không quyết đoán trong công việc
– Điểm yếu của họ là thiếu tinh thần đoàn kết
– Bọn giặc ngoan cố chống trả quyết liệt
– Bộ đội ta đã ngoan cường chiến đấu suốt một ngày đêm
– Tiếng Việt rất giàu âm thanh và hình ảnh, cho nên có thể nói đó là thứ tiếng rất linh động, phong phú.

a. Những từ ngữ được sử dụng chưa đúng:

–  “chót lọt”
-> Khi ra pháp trường anh vẫn hiên ngang đến phút chót
– “truyền tụng”
-> Những ọc sinh trong trường sẽ hiểu sai các vấn đề mà thầy giáo truyền thụ.
– “mắc và chết các bệnh truyền nhiễm”
-> Số người mắc và chết vì bệnh truyền nhiễm đã giảm dần.
– “pha chế”
-> Điều chế

b. Cách dùng từ chưa đúng:

– “ yếu điểm”
-> Điểm yếu
– Ý 2, 3, 4 sử dụng đúng.
– “linh động”
-> sinh động.

3. Bài tập về ngữ pháp

a. Phát hiện vá sửa lỗi về ngữ pháp trong những câu sau

– Qua tác phẩm “tắt đèn” của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thông trong chế độ cũ.
– Lòng tin tưởng sâu sắc của các thế hệ cha anh vào lực lượng măng non và xung kích sẽ tiếp bước mình.

b. Lựa chọn những câu văn đúng trong các câu sau:

– Có được ngôi nhà đã làm cho bà sống hạnh phúc hơn
– Ngôi nhà đã làm cho bà sống hạnh phúc hơn
– Có được ngôi nhà, bà đã sống hạnh phúc hơn
– Ngôi nhà đã mang lại niềm hạnh phúc cho cuộc sống của bà
->
*
– Từ “qua” đầu câu không cần thiết nên ta có thể bỏ.
– Thêm chủ ngữ cho câu “Đó là lòng tin tưởng…”
*
– Câu đầu tiên sai bởi không phân rõ thành phần phụ đầu câu với chủ ngữ.
– Các câu còn lại đều đúng.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *