Chuyên mục
Soạn văn 8

SOẠN BÀI ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT (TIẾP THEO)

SOẠN BÀI ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT (TIẾP THEO)

I. HÀNH ĐỘNG NÓI
Kiểu câu nghi vấn: (c), (d)
Kiểu câu cầu khiến: (a), (e)
Kiểu câu cảm thán: (g)
Kiểu câu trần thuật: (b), (h)

Xác định các hành động nói:
(a): bộc lộ cảm xúc
(b): phủ định
(c): khuyên KIỂU CÂU: NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT, PHỦ ĐỊNH

(d): đe dọa
(e): khẳng định
2. viết lại câu:
(b): Chứ cháu không dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu
(d): Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dở cả nhà mày đi, chứ đâu chỉ có chửi mắng thôi

III. LỰA CHỌN  TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU
Có thể chuyển từ “rón rén” đến các vị trí như sau:
Đầu câu
Cuối câu
Ngay sau từ “lớn”

Viết lại câu:
Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, hoảng quá ,không nói được câu gì
, không nói được câu gì
Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì, hoảng quá
Anh Dậu, hoảng quá, để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì
Cách viết của nhà văn làm nổi bật lên nét sợ hãi, hốt hoảng của anh Dậu vào thời điểm đó, còn ba cách còn lại chỉ nhấn mạnh sự việc xảy ra.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *