Chuyên mục
Soạn văn 10

Soạn bài Phẩm bình nhân vật lịch sử của Lê Văn Hưu

I. Kiến thức cơ bản.

– Tác giả Lê Văn Hưu ( 1230- 1322), là người làng Phủ Lí, huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
– Năm 1247, Lê Văn Hưu đỗ Bảng nhãn, ông là một nhà sử học nổi tiếng thời nhà Trần.
– Công trình viết sử lớn nhất của Lê Văn Hưu chính là cuốn “Đại Việt sử kí ”, trong cuốn sách này, tác giả đã ghi chép, tái hiện lại những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Ngoài ra, tác giả còn bình phẩm về các nhân vật nổi tiếng của lịch sử.

+  Lê Văn Hưu hoàn thành cuốn Đại Việt sử kí vào năm 1272
+ Trên cơ sở nền móng của Đại Việt sử kí thì nhóm tác giả Ngô Sĩ Liên đã tiếp tục biên soạn và phát triển thành Đại Việt sử kí toàn thư.

– “Bình sử” là một mục không thể thiếu trong những ghi chép lịch sử thời phong kiến, bình sử xuất phát từ đời Tống ở Trung Quốc. Đây là những lời nhận xét, bình luận, đánh giá của tác giả đối với các sự kiện và nhân vật trong lịch sử.
– Trong Đại Việt sử kí, những lời bình phẩm của Lê Văn Hưu thể hiện được thái độ khách quan, tôn trọng lịch sử, cùng với đó là tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với lịch sử.

II. Rèn luyện kĩ năng

1. Những biện pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng khi bàn về Trưng Trắc, Trưng Nhị?

– Khi bàn về Trưng Trắc, Trưng Nhị, tác giả Lê Văn Hưu đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật sau:

+ Biện pháp so sánh: thể hiện rõ nét qua câu: “việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay”.
+ Biện pháp hoán dụ: chỉ sự bất lực, nhu nhược của bọn đàn ông “bọn đàn ông chỉ cúi đầu, bó tay”

2. Khi bàn về Tiền Ngô Vương, Lê Văn Hưu đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

-> Nghệ thuật Hoán dụ: thể hiện qua câu “một cơn giận mà yên được dân”.

3. Nhận xét về bút pháp.

Trong những lời bình phẩm của Lê Văn Hưu về các nhân vật lịch sử, tác giả đã có sự kết hợp giữa tính khách quan, chính xác của một sử gia với sự đánh giá mang tính cá nhân của người viết sử. Tác giả đã đứng trên lập trường của nhân dân để viết nên những lời nhận xét đều phù hợp với thực tiễn của nhân vật lịch sử.

4. Bàn và bình phẩm về các nhân vật lịch sử như Trưng Trắc, Trưng Nhị, tác giả nhằm đề cao những tấm gương anh hùng, những người liệt nữ của dân tộc Việt Nam, không chỉ ở đó, qua tấm gương của hai bà Trưng, tác giả còn muốn gửi gắm lời nhắn nhủ đến các bậc nam nhi trong thiên hạ.

5. Các nhân vật lịch sử nổi tiếng đều được Lê Văn Hưu đề cập đến trong cuốn sử kí của mình, trong đó:

+ Khi viết về nhân vật Tiền Ngô Vương, tác giả đã nhấn mạnh vai trò thống nhất đất nước, dành lại độc lập dân tộc sau hơn  một ngàn năm bắc thuộc.
+ Đối với Đinh Tiên Hoàng, tác giả ca ngợi chiến công dẹp loạn mười hai sứ quân, ổn định xã tắc.

6. Bình luận về tư tưởng, nhân cách của nhà bình sử Lê Văn Hưu.

Với tư cách là một sử quan, Lê Văn Hưu là một nhà viết sử xuất sắc, ông phản ánh được những sự kiện mang tính trọng đại của xã hội phong kiến trong những trang sử, lưu giữ được những sự kiện, nhân vật lịch sử cho đời sau. Với cái nhìn khách quan, chân thực cùng với ý thức của một nhà sử gia, những lời bình của Lê Văn Hưu không chỉ góp phần tái hiện lịch sử mà còn đánh giá, định hướng được hướng tiếp cận lịch sử cho người đọc, người nghe những thế hệ sau. Không chỉ phẩm bình, Lê Văn Hưu còn thẳng thắn phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội đương thời, như thói đút lót, ăn hối lộ,….

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *