Chuyên mục
Soạn văn 9

Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp lớp 9

Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp lớp 9.

I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp

a. Ở đoạn mở đầu, bài viết nêu ra một loạt những dẫn chứng về cách ăn mặc để nói về các quy tắc ăn mặc trong văn hóa ăn mặc nói chung. Đó là những quy tắc ngầm mà hầu hết ai cũng đều nhận thức được. Từ việc nêu nguyên tắc chung ấy, tác giả đi sâu vào phân tích các nguyên tắc đó.
_ Hai luận điểm chính của văn bản:
+ Ăn mặc cho mình, cho người
+ Y phục xứng kì đức.
Để thể hiện hai luận điểm trên, tác giả đã sử dụng phép lập luận phân tích, tổng hợp.
b. Sau khi đã nêu một số biểu hiện của những quy tắc ngầm về trang phục, bài viết đã dùng phép lập luận tổng hợp để “chốt” lại vấn đề. Phép lập luận tổng hợp thường đặt ở vị trí cuối mỗi đoạn trích, bài văn, hay ở phần kết luận của một phần hay toàn bộ văn bản.

II. Luyện tập


1. Trong văn bản “bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm:

_ Tác giả đã làm sáng tỏ luận điểm “học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn” bằng cách phân tích:

+ Học vấn là việc của toàn nhân loại nói chung
+ Học vấn của nhân loại đều được lưu truyền, tích lũy trong sách vở
+ Sách vở chính là cuốn bách khoa toàn thư, là kho tàng tri thức khổng lồ
+ Nếu xóa bỏ thành quả của nhân loại thì loài người sẽ trở về thời điểm khởi thủy , mới lạ với tất cả những hiện tượng của tự nhiên, xã hội.
+ Phân tích mối quan hệ giữa học vấn- nhân loại – sách vở
+ Đưa ra các biện pháp đọc sách cho hiệu quả.

soan bai phep phan tich va tong hop

2. Tác giả đã phân tích những lí do phải chọn sách để đọc:

+ Sách có nhiều nên người đọc dễ sa vào lối đọc hời hợt, không hiểu vấn đề
+ Khó khăn trong việc chọn sách, chọn những cuốn sách không phù hợp thì gây lãng phí thời gian, sức lực.
+ Không quan trọng đọc nhiều mà đọc phải có trọng tâm, đọc có suy ngẫm.
+ Không chỉ đọc những cuốn sách phổ thông mà cần đọc cả những quyển sách chuyên môn để nâng cao hiểu biết.

3. Tác giả đã phân tích tầm quan trọng của việc đọc sách:

+ Đọc sách chính là con đường ngắn nhất để tiếp cận tri thức
+ Không đọc thì sẽ hạn hẹp về hiểu biết
+ Đọc sách thiếu lựa chọn: lãng phí thời gian, không tiếp thu được những điều cần thiết với bản thân
+ Đọc sách phù hợp: Bồi dưỡng được nhiều kiến thức bổ ích

4. Phân tích có vai trò quan trọng trong lập luận:

+ Chỉ ra được nội dung của vấn đề cần lập luận
+ Tăng sức thuyết phục của lập luận đối với người đọc
+ Trình bày lập luận rõ ràng, khoa học, tăng tín thuyết phục, độ tin cậy cho bài viết.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *