Chuyên mục
Soạn văn 7

Soạn bài Rút gọn câu

Soạn bài Rút gọn câu


I Thế nào là rút gọn câu.

1.
Câu a chỉ có vị ngữ.
Câu b có cả chủ ngữ lẫn vị ngữ.
Nhận xét: Câu a không có chủ ngữ câu b có chủ ngữ.

2.Những từ có thể làm chủ ngữ cho câu a: Mỗi người cần biết…, Người Việt Nam…,

3.Chủ ngữ trong câu a bị lược bỏ vì làm cho câu nói gắn gọn,thông tin được nhanh tránh được các lặp trong câu.  Thể hiện ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là hành động chung của mọi người.

4.
a, Lược bỏ vị ngữ “ đuổi theo nói” vì khi nhìn vào thành phần câu của phía trước ta vẫn nhận ra nghĩa của câu sau.
b, Lược bỏ cả chủ ngữ và vị ngữ vì nhìn vào câu trước ta vẫn nhận ra dụng ý trong câu.

II Cách rút ngọn câu

1. Câu in đậm thiếu thành phần chủ ngữ. Chúng ta không thể rút gọn bởi sẽ làm cho câu trở lên cộc lốc.

2. Cần thêm là “ Bài kiểm tra toán mẹ ạ”.

3.Khi rút gọn câu chúng ta cần chú ý:

–    không làm người đọc, người nghe hiểu sai ý, hoặc không đầy đủ.
–    Không biến câu trở thành câu cộc lốc, khiễm nhã.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *