Chuyên mục
Soạn văn 11

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh

I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận so sánh.

1. Đối tượng so sánh và đối tượng được so sánh trong bài là:

– Đối tượng so sánh là bài văn Chiêu Hồn, đối tượng được so sánh là chinh phụ ngâm, cung oán ngâm…

Ở đây tác giả đang dùng vật so sánh và đối tượng được so sánh, văn chiêu hồn là thể loại thường được sử dụng để nói về sự tiếc thương còn chinh phụ ngâm, cung oán ngân ở đây là nói về con người, tác giả khóc thương cho số phận đau thương của những người phụ nữ.

2. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh:

– Ở đây đối tượng so sánh và đối tượng được so sánh có những điểm chung sau:

+ Đều nói về những nỗi đau xót xa của những người phụ nữ, ở đây văn chiêu hồn cũng là văn thể hiện sự xót thương, cả hai loại này đều là thể hiện sự chua xót đau đớn.

+ Sự đau đớn xót xa đã được thể hiện rất đặc sắc trong bài viết nó thể hiện những nỗi lòng đau đớn về một kiếp người.

Sự khác nhau: Ở đây sự khác biệt này thể hiện ở điểm, văn chiêu hồn là bàn về sự đau đớn xót xa của người đã chết, còn ở cung oán ngâm, chinh phụ ngâm là đang bàn về chuyện còn người đang sống.

Sự khác biệt trên là những nét khác biệt căn bản của hai loại này, noc có ảnh hưởng đặc biệt tới chất lượng và đối tượng chúng ta đem ra để so sánh.

3. Mục đích trong đoạn trích: cả hai bài này đều thể hiện những nỗi đau đớn của con người, mục đích là nhằm tố cáo chiến tranh, và xót thương cho những số phận có số phận bất hạnh và chịu nhiều đau đớn.

Bài này cũng là những ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích và hoạt động trong mục đích được sử dụng giao tiếp.

Mục đích chính của so sánh là làm nổi bật lên đối tượng mà mình đang so sánh để so sánh với đối tượng khác.

4.Mục đích và thao tác của lập luận so sánh là:

– Mục đích của so sánh là làm rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác. So sánh đúng làm cho bài văn sáng tỏ và tăng tính thuyết phục.

II. Cách so sánh.

1. Nguyễn Tuân đã so sánh quan niệm soi đường của Ngô Tất Tố trong Tắt Đèn với những quan niệm nào:

– Soi đường là một định hướng phát triển giúp cho nhân dân thoát khỏi lầm than, ở đây tác giả đã dùng quan niệm soi đường và tắt đèn để so sánh với nhau nhằm làm nổi bật lên tư tưởng chống bọn đế quốc để giúp nhân dân nâng cao đời sống của mình.

2. Căn cứ để so sánh quan niệm soi đường trên là:

– Trong tắt đèn của Ngô Tất Tố chị dậu đã thay đổi tâm lý của mình để tạo nên bước nhảy vọt trong quan niệm sáng tác của nhà văn, người nông dân trước cách mạng không chịu thoa cuộc và gục ngã trước kẻ thù xấu xa, đồi bại.

– Trong bài tác giả sử dụng nhiều chi tiết có những nét tương quan để có thể so sánh bài tắt đèn của Ngô Tất Tố với bài Soi đường.

3. Mục đích của so sánh để làm rõ đối tượng đang nghiên cứu, khi đem so sánh tương quan hai đối tượng này chúng ta càng hiểu sâu hơn về đối tượng đó.

4. Lấy dẫn chứng:

Đối tượng đưa ra so sánh phải có mỗi tương quan với nhau về một mặt và một phương diên nào đó:

Trong tắt đèn xu hướng nổi loạn, còn trong soi đường xu hướng cải lương…

Giá trị của bài soi đường cao hơn của tắt đèn.

Tắt đèn nổi bật cho là người nông dân đã biết đứng lên đấu tranh.

Luyện tập.

1. Trong đoạn trích tác giả đã so sánh Bắc với Nam về những mặt sau:

Cùng một nguồn gốc, cùng một nền văn hiến, núi sông đã chia rõ ràng.

Khác nhau: mỗi bên có một để khác nhau, và sự phát triển hưng thịnh theo thời kì khác nhau.

2. Từ những sự so sánh trên có thể rút ra những kết luận sau:

– Bài đã thể hiện được chi tiết những nét tương đồng và có những điểm giống nhau, nó góp phần tạo cho chúng ta những nền văn hóa lâu bền và có những điều rất riêng biệt tạo một lối văn hóa cổ điển.

– Tạo ra những nét đặc trưng và cũng nói về nền văn hóa lâu đời của hai miền khác nhau về khoảng cách địa lý nhưng cũng tạo nên một nền văn hóa đa dạng.

– Ở đây đối tượng miền nam và miền bắc có những điểm tương quan giống nhau, được đánh giá theo những tiêu chí riêng, và qua đó nó làm nổi bật đối tượng mà ta đang dùng để so sánh.

3. Sức thuyết phục của bài viết:

– Ở bài đã dùng đối tượng có những nét tương quan, tác giả dùng đối tượng như vậy để làm nổi bật được yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi miền với nhau, trong bài này tác giả đã nói về một mối tương quan và những nét riêng biệt để làm nổi bật đối tượng được dùng để so sánh.

Khi so sánh, đặt đối tượng vào một bình diện đánh giá theo tiêu chí giống và khác nhau để làm nổi bật lên sự khác nhau.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *