Chuyên mục
Soạn văn 10

Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

I. Kiến thức cần nhớ

1. Xác định trạng ngữ trong các đoạn văn dưới đây:

Gợi ý: Những phần được gạch chân là thành phần trạng ngữ của câu
(1) Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng […].
Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lí, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột.
(Vũ Bằng)

(2) Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun.
(Đoàn Giỏi)

2. Thử lược bỏ thành phần trạng ngữ trong các câu trên và cho biết việc này có ảnh hưởng như thế nào đến ý nghĩa của câu.

Gợi ý: Trong một câu thì trạng ngữ không phải là thành phần chính của câu, không phải là thành phần bắt buộc. Tuy vậy nhưng trạng ngữ lại đóng một vai trò quan trọng trong việc biểu đạtm cung cấp thông tin, thời gian, địa điểm. Nếu bỏ thành phần này đi thì chúng ta khi đọc nội dung của câu khó có thể hiểu được rằng sự việc được diễn ra trong hoàn cảnh như nào. Hơn nữa trong một số câu thì khi bỏ trạng ngữ ý nghĩa của câu trở nên thiếu độ chính xác. Khi làm một bài văn thì trạng ngữ có vài trò trong việc kết nối giữa các câu, các đoạn văn với nhau làm nên một bài văn mạch lạc, có tính chặt chẽ.

2. Tách trạng ngữ thành câu riêng

Có thể gộp hai câu dưới đây thành một câu được không? Em thích cách diễn đạt nào (gộp hay tách)? Vì sao?
 (1) Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. (2) Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.
(Đặng Thai Mai)
– Có thể gộp câu (1) và câu (2) thành một câu được.
Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.
– Câu (2) được tách ra để nhằm nhấn mạnh hơn cho câu, khi gộp lại thành một câu nó làm giảm đi sắc thái nhấn mạnh cho câu.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *