Chuyên mục
Soạn văn 7

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm lớp 7

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm lớp 7

I. Nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm.

– Mỗi câu ca dao trên bày tỏ và biểu lộ về cảm xúc là thương xót cho người phụ nữ xưa, họ có số phận lênh đênh, chịu nhiều bấp bênh cực khổ, cuộc sống lầm than.

– Ở đây người ta thổ lộ để bày tổ tình cảm xót thương đối với số phận người phụ nữ nhằm tỏ thái độ đau xót tới người phụ nữ nhằm nhận được sự đồng cảm của mọi người.

– Con người cần làm văn biểu cảm khi cần bộc lộ cảm xúc tình cảm, tâm tư tình cảm và muốn dãi bày một nỗi niềm tâm sự gì đó thì nên viết văn biểu cảm.

– Trong thư gửi cho bạn thân em thường biểu lộ tình cảm của mình trong đó bởi vì nhu cầu viết thư đó là để biểu lộ tình cảm cảm xúc tới người nhận.


2. Đặc điểm chung của văn biểu cảm.

a. Hai đoạn văn trên biểu đạt nội dung về tư tưởng tình cảm ở đoạn văn thứ nhất là đoạn viết thư để dãi bày về tình cảm cảm xúc của người đọc, còn ở đoạn thứ 2 thì là dãi bày tâm sự khi đứng trên đài.

Cả hai đoạn văn đó đều có điểm chung là bộc lộ tư tưởng tình cảm và cảm xúc tới người đọc.

Nội dung đó có khác so với văn tự sự và văn miêu tả bởi vì văn biểu cảm chủ yếu là nêu cảm xúc suy nghĩ về đối tượng đó chứ không phải là kể lại đối tượng hay miêu tả về đối tượng.

b. Qua đoạn văn trên em tán thành với ý ý kiến trong văn biểu cảm đó là những cảm xúc thấm nhuần tư tưởng nhân văn bởi vì những tâm tư tình cảm đó xuất phát từ trái tim vậy nên nó mang đậm và thấm nhuần tư tưởng nhân văn sâu sắc.

c. Phương thức biểu đạt của hai đoạn văn trên rất hấp dẫn nó thu hút người đọc bởi những cảm xúc rất cụ thể và nó mang một ý nghĩa đặc biệt, trong câu nói trên tư tưởng và tình cảm trong văn biểu cảm nó thấm nhuần tư tưởn và giá trị sâu sắc trong bài viết.


Luyện tập.


1. Trong hai đoạn văn trên thì đoạn văn thứ hai là văn biểu cảm bởi bài dó viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người về thế giới xung quanh, và có sự đồng cảm sâu sắc.

So sánh hai đoạn văn: Đoạn văn a ở đây là miêu tả về cây hải đường đây chỉ là những miêu tả khách quan về bên ngoài của sự vật sự việc chứ không phải là nêu cảm xúc của tác giả về sự vật đó, những đặc điểm tính chất của cây hải đường cũng được miêu tả rất chi tiết và đặc sắc nó thể hiện sâu sắc trong con người của tác giả.

Đoạn văn b thì là văn biểu cảm ngoài sử dụng yếu tố tự sự kể lại về thời gian khi ngắm nhìn cây hoa hải đường vừa nêu cảm xúc khi nhìn thấy nó và tình cảm của tác giả đối với câu này như thế nào yêu mến, khi rời xa thì tiếc nuối…

– Đoạn văn đó đã bày tỏ tình cảm khi ngắm nhìn thấy cây hoa hải đường cảm xúc của tác giả khi ngắm nó, và đặc biệt nó để lại những chi tiết rất đặc sắc và mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng tới người đọc.


2.Nội dung biểu cảm trong bài sông núi nước nam:

– Bài sông núi nước nam ở đây tác giả đã sử dụng yếu tố biểu cảm trong đó để làm nổi bật lên tình yêu quê hương đất nước và tinh thần tự lực dũng cảm về một nền độc lập cho dân tộc.

– Trong bài thơ này, nổi bật lên những hình ảnh mang tính chất rất đặc sắc và nó có vai trò quan trọng trong việc diễn tả ý nghĩa của câu và cũng có ý nghĩa nói về cảm xúc và tình yêu mến của tác giả đối với tình yêu quê hương đất nước.

– Lòng căm thù giặc sâu sắc, những ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm, và cũng thể hiện lòng yêu nước nồng nàn đối với một dân tộc.
Bài phò giá về kinh: thể hiện tình cảm trung quân ái quốc, ở đây tác giả đã thể hiện tình cảm vè một người anh hùng một lòng trung với dân với nước.

3. Bài văn biểu cảm hay: Bài cổng trường mở ra, viếng lăng bác…

4. Sưu tầm một đoạn văn biểu cảm:

Sông núi nước nam vua nam ở, rành rạch định phận tại sách trời cớ sao lũ giặc sang xâm phạm chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
Chỉ hận không xả thịt lột gan nuốt máu quân thù.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *