Chuyên mục
Soạn văn 7

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận lớp 7

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận lớp 7


I Nhu cầu nghị luận và văn bản nghị luận
1. Nhu cầu nghị luận.

a, Trong cuộc sống em hay gặp những vấn đề như vậy.
Các câu hỏi và vấn đề tương tự:
–    Môi trường là gì? Tại sao chúng ta phải bảo vệ mội trường?
–    Thuốc lá là gì? Tác hại của thuốc lá?
–    Nước là gì? Tại sao nó cần thiết đối với cuộc sống.

b, Các vấn đề và câu hỏi đó em không thể trả lời bằng các kiểu văn bản như kể chuyện, miêu tả , biểu cảm được mà phải trả lời theo kiểu văn bản nghị luận. Bởi văn bản nghị luận có lập luận chặt chẽ, lí lẽ, dẫn chứng rõ ràng dễ thuyết phục người đọc.


c, Qua đài phát thanh, báo chí, truyền hình em thường gập kiểu văn bản nghị luận. Như bàn luận một vấn đề trong cuộc sống, một lời phát biểu thuyết phục.

2. Thế nào là văn bản nghị luận
a, Mục đích của Bác là kêu gọi toàn dân xóa nạn mù chữ.
Những ý kiến:

–    Trong thời kì Pháp cai trị mọi người thaasthojc chúng sẽ dễ cai trị
–    Mục đích và lợi ích của việc học.
–    Kêu gọi cùng xóa nạn mù chữ

Những luận điểm:
–    Tình trạng thất học, lạc hậu
–    Những điều kiện cần có để dân tham gia xây dựng nước nhà
–    Khả năng trong chống nạn mù chữ.


Các câu văn mang luận điểm:

– Khi xưa Pháp cai trị nước ta…bóc lột dân ta
– Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí
– Mọi người Việt Nam…biết viết chữ Quốc Ngữ
– Những người biết chữ dạy những người chưa biết chữ
– những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết
– Phụ nữ lại càng phải học… cố gắng để kịp nam giới.

b,  Những lí lẽ:
– Trước Cách mạng tháng Tám, dưới ách đô hộ của thực dân, nhân dân ta phải chịu cảnh thất học, mù chữ.
– Nay đã dành được độc lập, để xây dựng đất nước thì không thể không học, mọi người phải biết đọc, biết viết.

c, Tác giả không thể thực hiện mục đích của mình bằng văn bản kể chuyện, miểu tả, biểu cảm mà phải sử dụng văn bản nghị luận. Bởi văn bản nghị mí có luận điểm rõ ràng, có lĩ lẽ, dẫn chứng xác thực sẽ hấp dẫn người đọc hơn.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *