Chuyên mục
Soạn văn 8

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự
I. Kiến thức chung

1. Tác phẩm tự sự thường là những tác phẩm có cốt truyện với cá nhân vật, sự kiện, chi tiết…Nhưng có những tác phẩm lại không có cốt truyện như truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam rất khó tóm tắt hoặc tóm tắt rất ngắn. Vậy tóm tắt văn bản tự sự là tóm tắt những nhân vật, sự kiện, chi tiết chính tiêu biểu nhất.
2. Có những cách tóm tắt văn bản khác nhau nhưng muốn tóm tắt cần phản ánh đúng nội dung của văn bản không phải tóm tắt làm sai lệch đi nội dung chính của văn bản gốc hay nói cách khác là tóm tắt nhưng vẫn đảm bảo tính khách quan, hoàn chỉnh.

II. Trả lời câu hỏi

Phần I: Mục đích của việc tóm tắt văn bản tự sự
Chọn ý b: Tóm tắt văn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành nội dung chính của văn bản.


Phần II: Cách tóm tắt văn bản tự sự
Câu 1:

a) Tóm tắt văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh ta dựa vào các nhân vật chính như: vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh và những sự kiện, sự việc, chi tiết tiêu biểu.

b) Đoạn văn tóm tắt so với văn bản
– Số lượng nhân vật, các sự việc ít hơn chỉ có những nhân vật chính và những sự việc chính, tiêu biểu.
– So về độ dài thì ngắn hơn.
– Đoạn văn tóm tắt không phải được trích từ một đoạn trong văn bản mafdo người viết tự viết bằng lời văn của mình.

c) Trong bản tóm tắt chưa nêu được kết thúc câu chuyện, cần thêm chi tiết: Thủy Tinh không làm gì được Sơn Tinh đành hậm hực rút về, những hàng năm nhớ thù xưa vẫn dâng nước lên đánh Sơn Tinh.

d) Tóm tắt văn bản tự sự là dùng lời văn của mình để diễn tả một cách ngắn gọn mà đầy đủ những nội dung chính, cốt lõi có trong văn bản mà thông qua đoạn tóm tắt người đọc cũng có thể hiểu sơ lược về văn bản tự sự gốc.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *