Chuyên mục
Soạn văn 10

Soan bài Tóm tắt văn bản tự sự lớp 10

I.    Kiến thức cơ bản

1.    Khái niệm

–    Tóm tắt văn bản tự sự là dùng lời văn của mình kể lại một cách tóm tắt câu chuyện nào đó giúp người đọc người nghe nắm bắt được nội dung chính của câu chuyện.

–    Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên sử dụng thao tác tóm tắt văn bản tự sự.

2.    Mục đích và yêu cầu của việc tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật.

a.    Mục đích

–    Rút ngắn gọn lại câu chuyện bằng cách lược bỏ những chi tiết không cần thiết cho việc nắm bắt nội dung câu chuyện.

–    Giúp người đọc người nghe nắm bắt câu chuyện nhanh hơn, dễ dàng hơn.

–    Dễ dàng nhận ra những nội dung sự kiện chính trong câu chuyện.

b.    Yêu cầu

–    Phải trung thành với bản gốc.

–    Ngắn gọn hơn bản gốc.

–    Tóm tắt theo diễn biến trình tự của các sự kiện trong câu chuyện.

->    Ví dụ: so sánh bản gốc của truyện ngắn Sơn Tinh Thủy Tinh và bản tóm tắt của truyện?

3.    Các bước tóm tắt văn bản tự sự.

–    Bước 1: đọc văn bản và xác định chủ đề chính.

–    Bước 2: xác định nội dung chính cần tóm tắt trong đó bao gồm xác định nhân vật chính, sự kiện chính.

–    Bước 3: sắp xếp các nhân vật sự kiện theo đúng trình tự của bản gốc.

–    Bước 4: viết bằng lời văn của mình về nội dung cần tóm tắt.

II.    Luyện tập

1.    Bài tập 1: hãy sắp xếp các ý sau cho đúng với diễn biến của truyện An Dương Vương – Mị Châu Trọng Thủy?

–    (1) Năm ấy Triệu Đà sang xâm lược thành cổ Loa của An Dương Vương với mong muốn chiếm thành.

–    (2) Trong lúc hoạn nạn Mị Châu Trọng Thủy đã dặn nhau rằng Mị châu đi đến đâu thì rắc lông ngỗng đến đó lấy dấu để vợ chồng gặp được nhau.

–    (3)Rùa vàng cho An Dương Vương mượn nỏ thần để đánh giặc.

–    (4) Triệu Đà đầu hàng và có ý kết thân với An Dương Vương, cho con trai Trọng Thủy sang làm con rể của vua.

–    (5) Trọng Thủy mỗi khi nhìn xuống giếng lại thấy hình bóng của Mị Châu nên đã lộn cổ xuống giếng mà chết.

–    (6) Quân Triệu Đà chiếm thành và theo vết lông ngỗng tìm đến bờ biển.

–    (7) An Dương Vương chém đầu Mị Châu và cùng rùa vàng rẽ sóng xuống thủy cung.

2.    Bài tập 2: hãy tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao?

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *