Chuyên mục
Soạn văn 9

Soạn bài Tổng kết từ vựng ( tiếp theo) ( tiết 2)

Soạn bài Tổng kết từ vựng ( tiếp theo) ( tiết 2).

I. Sự phát triển của từ vựng
1. Hoàn thành sơ đồ


* Phát triển nghĩa
“Chân”: Một bộ phận của cơ thể con người
Nghĩa phát triển: Chỉ một vị trí cố định trong một tổ chức, cơ quan…
Ví dụ: Tôi có chân trong đội bóng đá ấy.
* Phát triển số lượng từ
+ Tạo từ mới: dế cưng, gà bông,….
+ Vay mượn tiếng nước ngoài: radio, internet, xà bông…

3. Không thể có một ngôn ngữ nào mà từ vựng chỉ phát triển theo cách phát triển số lượng từ ngữ, vì bất cứ từ ngữ nào cũng phải chứa đựng một nghĩa nhất định nào đó và khi phát triển số lượng từ thì sẽ nghĩa của từ cũng sẽ tăng lên.

II. Từ mượn.

1. Từ mượn là từ có nguồn gốc từ ngôn ngữ nước ngoài
2. Nhận định đúng:
c. Tiếng việt vay mượn từ ngữ của các ngôn ngữ khác là để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người Việt
3. Các từ mượn như: săm, lốp, ga, xăng, phanh đã được thuần Việt, còn các từ như: axit, radio, vitamin được vay mượn theo hình thức phiên âm.

III. Từ Hán- Việt.

1. Từ Hán Việt là từ có nguồn gốc tiếng Hán và được người Việt sử dụng theo phong cách của mình.
2. Quan niệm đúng:
b. Từ Hán- việt là bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán

IV. Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội.

1. Khái niệm
+ Thuật ngữ là từ dùng trong một lính vực khoa học, công nghệ nhất định
+ Biệt ngữ xã hội là những từ ngữ chỉ dùng trong một nhóm người nhất định

2. Vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay.

+ Thuật ngữ được dùng phổ biến trong các ngành khoa học
+ Sự phát triển của thuật ngữ góp phần đánh giá sự phát triển khoa học, công nghệ của một quốc gia.

3. Một số từ ngữ là biệt ngữ xã hội:

+ Mọt sách
+ Chuồn giờ
+ Bùng học
+ Cháy giáo án

V. Trao dồi vốn từ.

1. Các hình thức trau dồi vốn từ
+ Nắm được chính xác nghĩa của từ để sử dụng phù hợp trong các trường hợp cụ thể
+ Trau dồi thêm những từ chưa biết để làm giàu thêm vốn từ của bản thân

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *