Chuyên mục
Soạn văn 7

Soạn bài: Từ đồng âm lớp 7

Soạn bài: Từ đồng âm ngữ văn 7.

I. Thế nào là từ đồng âm?

1. Giải thích nghĩa của các từ sau:

– Từ lồng trong câu thứ nhất nghĩa là con ngựa cất vó lên cao với sức mạnh lớn khó kìm giữ được.
– Từ lồng thứ hai nghĩa là chỉ một đồ vật được đan bằng tre, nứa, sắt để nhốt một con vật.

2. Nghĩa của các từ lồng không có liên quan gì đến nhau.

II Sử dụng từ đồng âm

1. Để phân biệt được nghĩa của các từ lồng trong hai câu chúng ta dựa vào các từ ngữ khác trong câu.

2. Câu “ Đem cá về kho” nếu tách khỏi ngữ cảnh có thể hiểu thành hai nghĩa.

soan bai tu dong am

Nghĩa thứ nhất là đem cá mang về kho để cất giữ.
Nghĩa thứ hai là đem cá về kho chế biến thành một món ăn.
Thêm một vài từ để câu trở thành đơn nghĩa: “ Đem cá cất về kho”, “ Đem cá về kho dưa”.

3. Để tránh những hiểu làm do hiện tượng đồng âm gây ra, cần phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *