Chuyên mục
Soạn văn 9

Soạn bài Tuyên Bố thế giới về sự sống còn và quyền được bảo vệ và phát triển ở trẻ em

Soạn bài Tuyên Bố thế giới về sự sống còn và quyền được bảo vệ và phát triển ở trẻ em.

I. Tác phẩm.

– Văn bản được trích từ bản tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới, đây là bài mang tính chất nghị luận xã hội, bàn về quyền sống còn và quyền được bảo vệ của trẻ em.
– Trẻ em là thành phần dễ bị tổn thương nhất vì vậy chúng ta cần bảo vệ, và tạo điều kiện để phát triển.
– Tác phẩm đã tạo nên một phong cách sâu sắc bởi đã có một quyền lợi về quyền bảo vệ trẻ em.

2. Bố cục:

– Văn bản chia làm 3 phần:

Phần 1: mục 1, 2: Trình bày về lý do của hội nghị.
Phần 2 từ mục 3 đến mục 7: Những thách thức gặp phải.
Phần 3: mục 8, 9 đây là những cơ hội.
Phần 4: Còn lại: Nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi người về quyền và nghĩa vụ đối với trẻ em.

II. Tìm hiểu văn bản.
1. Mục đích của hội nghị cấp cao:

– Hội nghị cấp cao đã bàn bạc và đưa ra những giải pháp để bảo vệ và phát triển cho trẻ em, bởi trẻ em là một thành phần dễ bị tổn thương nhất, nên có những điều luật này là một nhiệm vụ rất cấp bách và nhanh chóng kịp thời.
– Đảm bảo cho trẻ em có điều kiện phát triển toàn diên bởi đây là mầm non của đất nước, chúng ta đã và đang thực hiện tốt những điều khoản của hội nghị cấp cao đã bàn bạc và đưa ra quyết định.
– Mỗi chúng ta đều góp phần vào việc thực hiện tốt để giúp cho trẻ em có thể phát triển, mục đích chính của hội nghị cấp cao là mong muốn cho trẻ em có điều kiện phát triển toàn diên, tránh những tổn thương về mọi mặt của trẻ em, trẻ em có quyền được vui chơi và học tập trong sự nuôi dưỡng của cha mẹ.
– Nhiệm vụ của hội nghị cấp cao: bảo vệ không để cho kể xấu làm hại đến trẻ em, mục đích tạo điều kiện phát triển toàn diện và đầy đủ.
– Tâm lý trẻ em dễ bị tổn thương nhất vì vậy mọi hoạt động đều phải được xem xét để tránh làm tổn thương tới tâm lý của trẻ.

2.  Sự thách thức.

– Hiện nay vẫn còn rất nhiều những cuộc bạo lực và hành hạ trẻ em, những thách thức lớn trên thế giới là trình độ dân trí thấp vì vậy để giáo dục tới những người dân vùng sâu vùng xa đến với con chữ là vô cùng khó khăn.
– Hiện tượng phân biệt chủng tộc không coi trọng phụ nữ vẫn còn, phụ nữ và trẻ em chỉ là một công cụ để thực hiện hành động của những kẻ xấu xa, là một công cụ lao động.
–  Những thách thức đặt ra buộc chúng ta phải giải quyết triệt để, không thì hậu quả sẽ rất khó lường.

3. Những cơ hội.

– Khi đã ban hành luật để bảo vệ quyền trẻ em thì trẻ em có quyền và điều kiện để phát triển một cách toàn diện.
– Hiện nay nhà nước đã và đang hợp tác với nhiều nước trên thế giới về bảo vệ trẻ em.
– Khi được bảo vệ trẻ em sẽ có đủ điều kiện và khả năng phát triển bản thân, tránh vào những điều xấu xa, nếu có những điều đó sẽ bị loại bỏ và xử lý nghiêm minh.

4. Nhiệm vụ của hội nghị cấp cao:

Có 4 nhóm quyền cần bảo vệ:

Quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được vui chơi… tất cả những điều này góp phần giúp cho trẻ em có đủ khả năng và điều kiên phát triển toàn diện hữu ích..
Nhà nước cũng cần có những chính sách riêng để hỗ trợ và có những chính sách tới những trẻ em ưu tiên những trường hợp khó khăn, những hoàn cảnh đặc biệt.
Những người phụ nữ và trẻ em cần được bảo vệ để học có thể phát triển, đối với trẻ em khuyết tật cần có những chính sách để phát triển.
Phụ nữ mang thai cũng được hưởng chế độ, phát triển và thứ tự ưu tiên phù hợp.

4. Ý nghĩa:

Văn bản đã để lại cho người đọc những hiểu biết sâu rộng về quyền trẻ em, chúng ta đều có thể nắm vững được những kiến thức cũng như những cơ hộ đang diễn ra bên cạnh đó chúng ta cần khắc phục những hạn chế và những thách thức chúng ta đang gặp phải.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *